Alle som bruker ved eller har beholdning av ved i Ålesundområdet er pålagt å levere inn spørreskjema vedrørende beholdningen. Fristen er i dag. (01.08.1941)

Et kulelyn smelter en ledning og lager trafikkforstyrrelser på Sognsvannsbanen. Et voldsomt smell holder på å svimeslå noen arbeidere. Det sjeldne værfenomenet blir observert av amatørastronomen Olaf Hassel. (01.08.1941)

Peder Gidske er avsatt fra sitt virke som skolebestyrer ved Valderøy skole på Sunnmøre. Han var også ordfører i Giske kommune og hadde en rekke kommunale tillitsverv fram til krigen kom. Peder blir nå arrestert og sendt til Grini, fordi han har sørget for at hans eldste sønn Karl Gidske kommer seg over til Shetland. (01.08.1941)

A/S Nordag stiftes i Oslo med tysk ledelse og 70 millioner kroner i aksjekapital. Nordag er et industriselskap som skal reise aluminiumsindustrien i Norge, som skal bistå Tysklands krigføring. Selskapet har startet omfattende anleggsarbeider i Årdal. (01.08.1941)

Kristne NS-medlemmers fellesskap, Kristen Samling, har et eget medlemsblad. I dag utkommer bladet i Skien med en artikkel som heter «Hvorfor våre barn?», hvor de ønsker at biskopene skal ta avstand fra «hundreder, ja tusener av overgrep som de uskyldige har blitt utsatt for. Biskopene skulle da i første rekke være forsvarere for den svake som lider urett.» Her henspeiler de på barn av NS-medlemmer som blir mobbet, forfulgt og utstøtt. (01.08.1941)