40 personer i Bergen blir arrestert for å bære blomst i jakkeslaget på Kong Haakons fødselsdag. (03.08.1941)