Ettersom det nå er forbudt å produsere og selge fløte og forbudt å bruke melk og fløte til fremstilling av is og iskrem, blir det også nye regler for omsetning av melk fra produsent: Melkeprodusenter skal bare levere melk til meieri, og til forbrukere bare til fastsatt rasjon etter tillatelse fra Forsyningsnemnda. (18.08.1941)

Nytt skoleår begynner, men mange skolebygninger er fortsatt beslaglagt av okkupantene. I Trondheim disponerer man foreløpig bare én skole, Singsås. Undervisningen må foregå i provisoriske lokaler og om ettermiddagen. I Trondheim og Oslo er det også stor mangel på hybler til studentene. I Oslo oppfordres studentene til å skaffe seg ullteppe eller sovepose de kan bruke til de blir innkvartert. (18.08.1941)