Postbudene i Trondheim skjelles ut fordi de fortsetter å distribuere Kringkastingens programblad etter at radioapparatene er inndratt. De får også kjeft for at apparatene måtte innleveres. Dette er å rette baker for smed, uttaler postmesteren. (28.08.1941)