MS Segundo av Oslo blir torpedert av den tyske ubåten U-557 i konvoi på reise fra River Mersey til St. Thomas. Skipet synker i løpet av sju minutter, og 27 mann i livbåter og på flåter blir reddet. Sju personer omkommer. (27.08.1941)

Lensmannen i Bø, Ingebrigt Darrud, er avskjediget fordi han har nektet å melde seg inn i NS. En ny NS-lensmann på 22 år, Georg Christian Wilhelmsen, blir ansatt. Politibetjent John Olsen Haugen velger da å gå fra stillingen sin med disse ordene: «Jeg føler mig ikke forpliktet til å fortsette under noen annen lensmann, da jeg er ansatt av den som sitter inne med stillingen. Jeg følger lensmannen når han går!» Haugen blir så fengslet av den nye lensmannen og sitter fengslet i seks dager før en beordring om løslatelse kommer fra Gestapo. De er ikke klar over at de løslater den lokale motstandslederen, som senere får seg jobb som vaktmann og materialbokholder ved Norsk Lettmetalls/Hydros anlegg på Herøya. Her kommer han til å delta i ulike typer motstandsarbeid som spredning av paroler og organisering av «gå sakte-aksjoner» for å forsinke arbeidet med utvidelse av fabrikken og produksjonen av aluminium. Haugen blir senere drept under alliert bombeangrep på Herøya. Bildet viser et brev fra lensmann Darrud som omtaler Haugen. (Takk til John Egil Haugen for historien). (27.08.1941)

Et norsk Northrop 3 PB-A fra basen på Island angriper en ubåt med synkeminer. Ved første angrep virker ikke utløsermekanismen, men andre gang bruker de nødutløseren mot periskopet. Minene eksploderer, men det observeres ingen synlige treff. (27.08.1941)

Politiet innleder «Trafikkuke» i Ålesund. Det skal drives kontroll og rettledning om trafikk. Hver dag denne uka skal syklende politi rykke ut for å kontrollere syklister og fotgjengere. Det er særlig farten til syklistene som er et problem. Ellers skal politiet også hindre at folk samler seg i klynger på fortauene samt rettlede folk i god trafikkultur. (27.08.1941)

Fire Hurricane-jagere, tilhørende 331-skvadronen som har byttet base fra Catterick i Yorkshire til Castletown i Skottland, har totalhavarert under øvelsesflyvning. Ingen menneskeliv har gått tapt. Skvadronsjef er Odd Bull. (27.08.1941)