Det går en rekke flyalarmer i Vardø igjen. Flere fly gjør flere runder over havneområdet og Vårberget, og det slippes en del bomber i løpet av dagen som gjør skade ved dampskipskaia, A/S Vega, fiskemelfabrikken, lagerhus og på tyskernes marinebatteri. En SS-mann blir lettere skadet. (12.08.1941)

NS’ presseleder for Troms og Finnmark, Peder Lind-Solstad, anmelder redaktør Freder Frederiksen i Harstadavisen Folkeviljen til det tyske sikkerhetspolitiet for en lederartikkel der Frederiksen meddeler at han ikke ønsker å fortsette under nazifiseringen. Avisen blir straks stoppet og Frederiksen blir innkalt til forhør hos Sipo. (12.08.1941)

Det utstedes en forordning om omsetning og bruk av melk. Alt salg av melk skal foregå fra melkeutsalgene og bare «faste» kunder får kjøpe. Barn og syke skal ha fortrinnsrett. Skummet melk og kjernemelk holdes utenfor rasjoneringen. I Oslo er det en vanskelig forsyningssituasjon for melk. Det forbys «å framstille eller omsette fløte av noe slag», bortsett fra til produksjon av smør og ost. Det er også forbud mot å selge eller bruke «fløte, helmelk, skummet melk, tørrmelk eller kondensert melk til framstilling av is eller iskrem». (12.08.1941)

AUFs landsstyre holder illegal landskonferanse på Dovre, fra 10.-24. august. Deltakere fra alle deler av landet møtes for å bli enige om AUFs holdning til okkupasjonsmaktens regime, AUFernes illegale innsats samt organisasjonens arbeid etter krigens slutt. Trygve Bratteli holder den politiske innledningen og spiller fra nå av en sentral rolle i forberedelsene til AUFs illegale virksomhet. (12.08.1941)

Jens Christian Hauge, som har vært leder av Oslo Politikammers priskontor siden juni 1940 ved siden av sin stilling som privatforeleser ved universitetet, blir arrestert mistenkt for harselas med og opposisjon mot Nasjonal Samling. Det er NS-justisminister Sverre Riisnæs som beordrer arrestasjon samt ransaking hos prispolitiet og Hauges private bolig. (12.08.1941)

Antallet illegale aviser øker voldsomt etter forordningen om at alle sivile radioer blir inndratt. Disse vil nå bringe nyheter videre fra BBC, og avisene får navn som London-Nytt, London Radio, Radio Nytt, Whispering Times og Halv Åtte. Den illegale pressen bringer også videre London-regjeringens meldinger og paroler i holdningskampanjen. (12.08.1941)