Flyalarm i Vardø: Tre fly i stor høyde fra nord mot sør. Det slippes bomber i området Vårberget – Russevika. Et lite våningshus blir skadet og faller sammen. Fire andre hus blir også skadet, men ingen personer kommer til skade. (26.08.1941)

Omtrent 538 000 radioapparater blir inndratt sommeren og høsten 1941. Mange av de konfiskerte apparatene sendes til Tyskland.

Første hovedleir for krigsfanger etableres i Norge; Saga ved Alta. Leiren har betegnelsen «Stalag», som er forkortelse for «Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager». Dette er en leir for stridende menn, i motsetning til politiske fanger. Forholdene i leiren kommer til å bli svært brutale og preget av at vaktene ser på fangene som «undermennesker» som skal arbeide seg til døde. I hovedsak er fangene sovjetiske, polske og jugoslaviske, og de skal blant annet brukes som arbeidskraft for byggingen av Festung Norwegen, Nordlandsbanen og riksvei 50 («Blodveien»). (26.08.1941)

Det første Lebensborn-hjemmet i Norge er åpnet i et hotell på Hurdal Verk. Dette skal være et mødrehjem for norske kvinner som er gravide med tyske soldater. De første kvinnene og barna ankommer i disse dager, etter at rommene er omgjort til blant annet føde- og barselrom. Tyskerne har hentet leker og møbler fra Skaugum. Det meste av staben er hentet fra Tyskland, og det er til sammen 23 ansatte: Lege, kontorsjef, oversøster, jordmor, sekretær, kontorhjelp, språklærer, to norske søstre, kjøkkensjef, nestleder på kjøkkenet, to kjøkkenpiker, en budeie, fire hushjelper, to vaskehjelper, vaktmester, fyrer og gartner. Dette Lebensborn-hjemmet er det første av totalt 13 som skal etableres i Norge. (26.08.1941)