Det er holdt telling av husdyr i Ålesund i dag, etter Forsyningsdepartementets bestemmelse. Tellinga omfatter hester, storfe, svin, geiter, sauer og høns. Alle som har slike husdyr må oppgi antall og hvilket slag på et fastsatt skjema. (15.08.1941)

En byggmester i Skien vedtar bot på 125 000 kroner og inndragning av 288 000 kroner som ulovlig fortjeneste for årene 1940 og 1941. Under oppføring av bygninger har han beregnet seg urimelig høy fortjeneste. (15.08.1941)

Det er forbudt å skifte yrke uten å søke arbeidsformidlingen om dette. I Trondheim blir en mann ilagt bot på 100 kroner fordi han har overtrådt denne bestemmelsen. Mannen er dykker av profesjon. (15.08.1941)

Politimesteren i Lofoten og Vesterålen har rykket inn denne annonsen i Lofotposten: «På foranledning av det tyske Schutzpolizei pålegges alle innbyggere i Svolvær som er i besiddelse av tråsykkel, å meddele dette med oppgivelse av bosted (gateadresse) til politistasjonen innen lørdag 23. august 1941». (15.08.1941)