Invasjonen av multeplukkere herjer fjellområdene i Sør-Norge. Forbudet mot å plukke umodne kart kom for sent til Hedmark, som ble rensket for multer tidlig på sommeren. Trafikken har vært særlig stor i Ringsakerfjellet, hvor en mann kom hjem med 28 kilo, mest kart, som han hadde plukket i løpet av få dager. (05.08.1941)

Misnøye blant tobakkunder har ført til at man noen steder har innført kundelister i tobakksforretningene, men noen forbrukere har klart å bli registrert som kunde i flere butikker og har sikret seg flerdobbelt kvote. (04.08.1941)

Det blir kunngjort ny rasjon av tørkede erter og bønner på 400 gram, samt en ny ekstrarasjon av sirup på 300 gram. (04.08.1941)

President-yachten USS Potomac, er på snarvisitt til South Dartmouth i Massachusetts. Presidenten får kronprinsesse Märtha på besøk om bord. Etter en trivelig dag med fiske og andre festligheter tar Roosevelt egenhendig roret på en motorbåt og frakter kronprinsessen og følget inn til land igjen. (04.08.1941)

Tyskerne er i ferd med å transportere fanger både fra nordfronten og polske havner. De første russerfangene observeres i Kirkenes, og om få dager vil mange hundre fanger ankomme Nord-Norge. Disse skal bli sendt til Narvik for å bygge vei, og til arbeid på AS Nordags bedrift i Glomfjord der det skal produseres aluminium. (04.08.1941)

Den første riksdekkende episoden av Filmavisen ser dagens lys. Her får man blant annet se klipp fra tømmerfløting, NS Ungdomsfylkings leir, den norske legion og kommissariske statsrådbesøk. Oslo Kinematografer har siden 1929 produsert en lokal utgave, men nå er produksjonen i propagandaøyemed utvidet og riksdekkende. Norsk Film A/S, under tysk kontroll, får betydelige budsjettmidler til arbeidet. Se episoden:
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1941/FMAA41000141/avspiller

40 personer i Bergen blir arrestert for å bære blomst i jakkeslaget på Kong Haakons fødselsdag. (03.08.1941)

MB Soløy forlater Værlandet med 27 personer om bord på vei mot Shetland, blant dem seks kvinner. (02.08.1941)

Quisling skriver nok et brev til sjefen for Hitlers rikskanselli. Han gjentar at han synes «normaliseringen» av forholdet mellom Tyskland og Norge går for langsomt. Han foreslår på nytt en fredsslutning og ny regjering under NS’ ledelse. Quisling forsøker å påvise hvilken nytteverdi en «norsk regjering» ville få for tyskerne. (02.08.1941)

Det kommer ny forordning om at alle sivile radiomottakere skal innleveres til lensmann eller politimester. NS-medlemmer får beholde radioene sine. Nyhetssendinger fra London har vært eneste pålitelige nyhetskilde, så det føles tungt for folk å skille seg av med radioapparatet. Familier kan ikke lenger åpenlyst samles rundt radioen for å høre nyheter fra London. Inndragingen fører til en voldsom oppblussing av den illegale presse; mange av dem gjengir nyheter fra London. (02.08.1941)

Alle som bruker ved eller har beholdning av ved i Ålesundområdet er pålagt å levere inn spørreskjema vedrørende beholdningen. Fristen er i dag. (01.08.1941)

Et kulelyn smelter en ledning og lager trafikkforstyrrelser på Sognsvannsbanen. Et voldsomt smell holder på å svimeslå noen arbeidere. Det sjeldne værfenomenet blir observert av amatørastronomen Olaf Hassel. (01.08.1941)

Peder Gidske er avsatt fra sitt virke som skolebestyrer ved Valderøy skole på Sunnmøre. Han var også ordfører i Giske kommune og hadde en rekke kommunale tillitsverv fram til krigen kom. Peder blir nå arrestert og sendt til Grini, fordi han har sørget for at hans eldste sønn Karl Gidske kommer seg over til Shetland. (01.08.1941)

A/S Nordag stiftes i Oslo med tysk ledelse og 70 millioner kroner i aksjekapital. Nordag er et industriselskap som skal reise aluminiumsindustrien i Norge, som skal bistå Tysklands krigføring. Selskapet har startet omfattende anleggsarbeider i Årdal. (01.08.1941)

Kristne NS-medlemmers fellesskap, Kristen Samling, har et eget medlemsblad. I dag utkommer bladet i Skien med en artikkel som heter «Hvorfor våre barn?», hvor de ønsker at biskopene skal ta avstand fra «hundreder, ja tusener av overgrep som de uskyldige har blitt utsatt for. Biskopene skulle da i første rekke være forsvarere for den svake som lider urett.» Her henspeiler de på barn av NS-medlemmer som blir mobbet, forfulgt og utstøtt. (01.08.1941)