MB Soløy forlater Værlandet med 27 personer om bord på vei mot Shetland, blant dem seks kvinner. (02.08.1941)

Quisling skriver nok et brev til sjefen for Hitlers rikskanselli. Han gjentar at han synes «normaliseringen» av forholdet mellom Tyskland og Norge går for langsomt. Han foreslår på nytt en fredsslutning og ny regjering under NS’ ledelse. Quisling forsøker å påvise hvilken nytteverdi en «norsk regjering» ville få for tyskerne. (02.08.1941)

Det kommer ny forordning om at alle sivile radiomottakere skal innleveres til lensmann eller politimester. NS-medlemmer får beholde radioene sine. Nyhetssendinger fra London har vært eneste pålitelige nyhetskilde, så det føles tungt for folk å skille seg av med radioapparatet. Familier kan ikke lenger åpenlyst samles rundt radioen for å høre nyheter fra London. Inndragingen fører til en voldsom oppblussing av den illegale presse; mange av dem gjengir nyheter fra London. (02.08.1941)