Det første styre i «Norsk Speiderklubb i Storbritannia» blir valgt og skal ha som sin oppgave å skaffe kontakt mellom tidligere speiderbrødre og ivareta Norsk Speidergutt-Forbunds interesser i alliert og internasjonalt samarbeid. (30.08.1941)