Leif Tronstad forlater kona, som han kaller Bassa, og barna Leif jr. og Sidsel for å reise til London. Tyskerne er i ferd med å rulle opp radiosenderen Skylark B, som han har operert for å sende rapporter til britisk etterretningstjeneste om blant annet tungtvannsanlegget på Rjukan. Tronstad blir varslet om opprullingen og rekker å rømme til Sverige før han ankommer London. Han blir senere kurset ved den norske brigaden i Skottland, skal etter hvert tjenestegjøre for forsvarsdepartementet og blir sentral i planlegging av Vemork-aksjonen. (31.08.1941)