Flyalarm i Vardø: Tre fly i stor høyde fra nord mot sør. Det slippes bomber i området Vårberget – Russevika. Et lite våningshus blir skadet og faller sammen. Fire andre hus blir også skadet, men ingen personer kommer til skade. (26.08.1941)

Omtrent 538 000 radioapparater blir inndratt sommeren og høsten 1941. Mange av de konfiskerte apparatene sendes til Tyskland.

Første hovedleir for krigsfanger etableres i Norge; Saga ved Alta. Leiren har betegnelsen «Stalag», som er forkortelse for «Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager». Dette er en leir for stridende menn, i motsetning til politiske fanger. Forholdene i leiren kommer til å bli svært brutale og preget av at vaktene ser på fangene som «undermennesker» som skal arbeide seg til døde. I hovedsak er fangene sovjetiske, polske og jugoslaviske, og de skal blant annet brukes som arbeidskraft for byggingen av Festung Norwegen, Nordlandsbanen og riksvei 50 («Blodveien»). (26.08.1941)

Det første Lebensborn-hjemmet i Norge er åpnet i et hotell på Hurdal Verk. Dette skal være et mødrehjem for norske kvinner som er gravide med tyske soldater. De første kvinnene og barna ankommer i disse dager, etter at rommene er omgjort til blant annet føde- og barselrom. Tyskerne har hentet leker og møbler fra Skaugum. Det meste av staben er hentet fra Tyskland, og det er til sammen 23 ansatte: Lege, kontorsjef, oversøster, jordmor, sekretær, kontorhjelp, språklærer, to norske søstre, kjøkkensjef, nestleder på kjøkkenet, to kjøkkenpiker, en budeie, fire hushjelper, to vaskehjelper, vaktmester, fyrer og gartner. Dette Lebensborn-hjemmet er det første av totalt 13 som skal etableres i Norge. (26.08.1941)

MB Hod reiser fra Ulsteinvik med kurs mot Shetland. Om bord er rundt 20 personer, de fleste fra Ålesund. Etter noen timer blir båten oppdaget av et tysk fly omtrent 50 sjømil fra land. Flyet skyter varselskudd foran baugen, men uten at Hod bøyer av. Flyet går da til angrep og slipper en 50-kilos bombe som senker båten umiddelbart. Alle om bord omkommer. (25.08.1941)

Politikontroll i Ålesund, for å sjekke at alle har på seg de påbudte legitimasjonskortene. Mellom fire og fem tusen mennesker blir kontrollert. Omtrent to hundre har ikke med seg kortet. (25.08.1941)

NSBs hovedstyre forbyr hasardspill (kortspill om penger) om bord på alle tog. Man håper at de ivrigste kortspillerne vil rette seg etter dette, slik at man slipper å forby generelt kortspill. (25.08.1941)

Operasjon Gauntlet: Omtrent 620 kanadiske, britiske og norske tropper erobrer Svalbard. Hensikten er å ødelegge kullgruver, hindre tyskerne tilgang til kullressursene og havnene samt etablere radiokommunikasjon og meteorologiske stasjoner. 2000 sovjetiske gruvearbeidere blir evakuert, og nordmenn skal evakueres til England (se bilde). Det andre bildet viser en radiomast som sprenges mens britene sender ut falske værrapporter for å holde tyske rekognoseringsfly unna Svalbard. (25.08.1941)

«Kretsen» har møte på Grimelund gård igjen, der alle fra møtet 20. juni er til stede. Det er også to nykommere; høyesterettsdommer Scjhelderup og sekretær Evensen, mens biskop Berggrav har meldt avbud. Konstitusjonelle og politiske spørsmål blir drøftet. Møtedeltakerne mener krigen kan ta slutt om omkring ett år. De fleste gir uttrykk for at eksilregjeringen må klargjøre at den trer tilbake etter krigens slutt og at Stortinget av 1936 ikke skal innkalles. De ønsker at Kongen skal sette inn en samlingsregjering som skal fungere til det avholdes stortingsvalg. De beslutter at Paul Hartmann skal reise til London for å formidle møtets synspunkter. Tor Skjønsberg har ønsket disse møtene for å opprette et lederskap på hjemmefronten, men er skuffet fordi møtene hittil bare har dreiet seg om politikk. (25.08.1941)

DS Kos XVI av Sandefjord er rekvirert av den norske marine til tjeneste for Royal Navy. Den er nå ombygd til minesveiper, men synker etter en kollisjon med den britiske jageren HMS Wolsey utenfor Hull. (24.08.1941)

Ubåten KNM Uredd er ferdigstilt ved Vickers Armstrong-verftet i Barrow-in-Furness i England. Den blir nå sjøsatt, og blir satt i operativ tjeneste om en måneds tid. Ubåten er gitt av Royal Navy til det norske sjøforsvaret. (24.08.1941)

Flyalarm klokken 13:55 i Vardø. Et ukjent antall fly kommer i stor høyde over byen fra nordøst, og en del bomber blir sluppet i havneområdet ved Nordrevåg. Ingen skader. (23.08.1941)

DS Inger av Trondheim, på vei til Reykjavik med kull og koks, blir torpedert av den tyske ubåten U-143 og synker i løpet av et par minutter. Mannskapet havner i sjøen og ni mann omkommer. Elleve mann får tak i en livbåt som har løsnet og berger seg. (23.08.1941)

DS Spind av Farsund blir torpedert og beskutt utenfor Portugal av den tyske ubåten U-552. Ubåten forsvinner, men Spind er så ødelagt at den må senkes. Mannskapet blir tatt om bord i den britiske jageren HMS Boreas, som deretter senker Spind. Én mann blir alvorlig såret. (23.08.1941)

Gestapo-agent Henry Rinnan, med dekknavnet Lola, skriver rapport til Gestapo om en overpolitibetjent i Kristiansund:

(21.08.1941)

Kommanderende admiral Henry Diesen ber om å bli frabeordret sin stilling etter at det er oppstått en konflikt mellom regjeringen og admiralen angående bruk av de to flyene regjeringen har kjøpt tidligere på sommeren. Diesen har klaget over at statsrådenes pårørende har hatt fortrinnsrett til å bli fløyet over fra Sverige, mens kampdyktige nordmenn formelig har stått i kø for å komme til England. Særlig har det vært mange sjøfolk blant dem, og ifølge admiralen er det behov for hver eneste mann i handelsflåten og marinen. Han mener han ikke kan bli sittende i sin stilling som kommanderende på grunn av dette, da han anser det som «en hån mot alle dem som vil kjempe for landet». Etter en samtale med statsminister Nygaardsvold kommer han ikke i mål med sine krav og trer derfor ut av stillingen. (21.08.1941)

Ved åpningen av det nye semesteret ved NTH i Trondheim, opplyser rektor at det er tatt opp 185 nye studenter til første års kurs, 20 prosent over det høyskolen har plass til. Over 700 søkere måtte avvises. (20.08.1941)