MB Hod reiser fra Ulsteinvik med kurs mot Shetland. Om bord er rundt 20 personer, de fleste fra Ålesund. Etter noen timer blir båten oppdaget av et tysk fly omtrent 50 sjømil fra land. Flyet skyter varselskudd foran baugen, men uten at Hod bøyer av. Flyet går da til angrep og slipper en 50-kilos bombe som senker båten umiddelbart. Alle om bord omkommer. (25.08.1941)

Politikontroll i Ålesund, for å sjekke at alle har på seg de påbudte legitimasjonskortene. Mellom fire og fem tusen mennesker blir kontrollert. Omtrent to hundre har ikke med seg kortet. (25.08.1941)

NSBs hovedstyre forbyr hasardspill (kortspill om penger) om bord på alle tog. Man håper at de ivrigste kortspillerne vil rette seg etter dette, slik at man slipper å forby generelt kortspill. (25.08.1941)

Operasjon Gauntlet: Omtrent 620 kanadiske, britiske og norske tropper erobrer Svalbard. Hensikten er å ødelegge kullgruver, hindre tyskerne tilgang til kullressursene og havnene samt etablere radiokommunikasjon og meteorologiske stasjoner. 2000 sovjetiske gruvearbeidere blir evakuert, og nordmenn skal evakueres til England (se bilde). Det andre bildet viser en radiomast som sprenges mens britene sender ut falske værrapporter for å holde tyske rekognoseringsfly unna Svalbard. (25.08.1941)

«Kretsen» har møte på Grimelund gård igjen, der alle fra møtet 20. juni er til stede. Det er også to nykommere; høyesterettsdommer Scjhelderup og sekretær Evensen, mens biskop Berggrav har meldt avbud. Konstitusjonelle og politiske spørsmål blir drøftet. Møtedeltakerne mener krigen kan ta slutt om omkring ett år. De fleste gir uttrykk for at eksilregjeringen må klargjøre at den trer tilbake etter krigens slutt og at Stortinget av 1936 ikke skal innkalles. De ønsker at Kongen skal sette inn en samlingsregjering som skal fungere til det avholdes stortingsvalg. De beslutter at Paul Hartmann skal reise til London for å formidle møtets synspunkter. Tor Skjønsberg har ønsket disse møtene for å opprette et lederskap på hjemmefronten, men er skuffet fordi møtene hittil bare har dreiet seg om politikk. (25.08.1941)