Flyalarm i Vardø. To fly i stor høyde, kurs fra nordøst. Flyene slipper noen bomber som faller ned i og utenfor havneområdet. Ingen skader, bortsett fra knuste vindusruter. (11.08.1941)

Det innføres leveringsplikt for eggprodusenter. All levering skal foregå gjennom Norske Eggsentraler, og det skal foretas opptelling av høner i de forskjellige distrikter. Hønseholdere som har mer enn én høne per husstandsmedlem skal i løpet av et år levere minst tre kilo egg per høne. (11.08.1941)

Jøden Israel Leib Sachnowitz fra Larvik blir arrestert beskyldt for å ha lyttet til «tyskfiendtlige» sendinger på radio. Dette er et brudd på bestemmelsene som kom allerede i mai 1940 om at alle jøder skulle lever inn sine radioapparater. Han blir senere løslatt. (11.08.1941)

En tysk skole er opprettet i Oslo «for å etterkomme et utbredt ønske blant tyskere og tyskættede i Norge». Skolen skal ha både barneskole og høyere skole. Undervisningen starter 1. september. (11.08.1941)

De første dødsdømte ved rikskrigsrett under krigen blir skutt på Akershus festning. Disse er Melankton Rasmussen fra Bergen, Alf Konrad Lindeberg fra Farsund og Fridtjof Pedersen fra Lista. Alle er dømt for «spionasje, fiendebegunstigelse og våpenlager». (11.08.1941)