Et barn omkommer på Island etter en bilulykke forårsaket av britiske soldater. Bildet viser britiske tropper på Island. (28.08.1941)