NS-medlemmer klager stadig over at NS mangler innflytelse over arbeidet med forsyningsspørsmål. I dag tropper 70 medlemmer av Rikshirden opp i Forsyningsdepartementet, under ledelse av NS-kontorsjef Helge Grønstad fra Innenriksdepartementet. Hirden henger opp plakater, og de nekter embets- og tjenestemennene å forlate lokalene og å bruke telefon. Aksjonen blir imidlertid raskt avblåst, antakelig fordi den mangler tysk støtte. (29.08.1941)