Et norsk Northrop 3 PB-A fra basen på Island angriper en ubåt med synkeminer. Ved første angrep virker ikke utløsermekanismen, men andre gang bruker de nødutløseren mot periskopet. Minene eksploderer, men det observeres ingen synlige treff. (27.08.1941)