NS-medlemmer klager stadig over at NS mangler innflytelse over arbeidet med forsyningsspørsmål. I dag tropper 70 medlemmer av Rikshirden opp i Forsyningsdepartementet, under ledelse av NS-kontorsjef Helge Grønstad fra Innenriksdepartementet. Hirden henger opp plakater, og de nekter embets- og tjenestemennene å forlate lokalene og å bruke telefon. Aksjonen blir imidlertid raskt avblåst, antakelig fordi den mangler tysk støtte. (29.08.1941)

Einar Emil Grandstrøm fra Tønsberg, som tjenestegjør som sjømann om bord på MT Morgenen, omkommer under et flyangrep i London. (29.08.1941)

Oslo-trikken har hatt 64 millioner passasjerer hittil i år, mot 45 millioner i samme tidsrom i fjor. Men bussene har bare hatt 5 millioner mot over 10 i fjor. (29.08.1941)