Henry Rinnan flytter inn i andre etasje i Landstads vei 1 på Rosenborg i Trondheim, sammen med ektefellen Klara, deres ett år gamle datter og fire år gamle sønn. Leiligheten er rekvirert av Gestapo og tilhører Sverre Støstad, sosialminister i Nygaardsvold-regjeringen som rømte til London etter invasjonen. Etter hvert blir også første etasje rekvirert, og Landstads vei 2 blir mot slutten av okkupasjonstiden brukt av medlemmer av Rinnanbanden. (30.08.1941)