I hans hjem i Vestre Strandgate 12 i Kristiansand har Johan Edvard Tallaksen startet planleggingen om å gjøre en innsats for fedrelandet. Sammen med kameratene Thorleif Nodeland (Kristiansand), Olav Berge (Kristiansand), Reidar Keim (Kristiansand), Birger Fjeldstad (Vennesla) og Trygve Åsland (Finsland) setter han ut i en åpen 22 fots motorbåt med kurs mot England. Båten tilhører oberstløytnant Keim. Johan Edvards 23-års dag blir feiret underveis. (16.08.1941)

En norsk SS-soldat og frontkjemper vedgår i bladet Hirdmannen at han har skutt en jødisk sivilist i Ukraina på tre meters hold. Han beskriver hendelsen slik: «Foran huset på 3 meters hold blir han skutt. Hodet deler seg og hans råtne hjernemasse velter ut». Frontkjemperen blir etter krigen dømt etter paragraf 86 og landssvikanordningene, for å ha ytt fienden bistand. (16.08.1941)