Oslo-trikken har hatt 64 millioner passasjerer hittil i år, mot 45 millioner i samme tidsrom i fjor. Men bussene har bare hatt 5 millioner mot over 10 i fjor. (29.08.1941)