Einar Emil Grandstrøm fra Tønsberg, som tjenestegjør som sjømann om bord på MT Morgenen, omkommer under et flyangrep i London. (29.08.1941)