Kultur- og folkeopplysningsdepartementet oppretter Statens teaterdirektorat, som skal ha overoppsyn med teaterlivet i hele Norge. En kjent teaterkritiker, som også er NS-medlem, blir ansatt som leder. (01.07.1941)