Lønnssatsene i skogbruket settes opp med 10% for å oppmuntre folk til å ta jobb i skogen. (01.07.1941)