MTB 5, den ene av våre to motortorpedobåter, ligger i havn i Dover når det inntreffer en eksplosjon i maskinrommet. Fire mann blir drept, to blir såret og båten blir ødelagt. Dermed har begge de første norske MTB-ene gått tapt. (01.07.1941)