Statspolitiet er formelt opprettet av politiminister Jonas Lie. Stapo er bemannet bare med nordmenn, men skal stå i nær kontakt med tyske Gestapo og utføre samme slags oppgaver, eksempelvis etterforskning rettet mot hemmelige aviser og radiomottakere, grenseovergang, våpentilførsler og militær og sivil motstand. (01.07.1941)