Tyskerne innfører portforbud i mange byer. Soldater slår opp plakater på gjelder, stolper og husvegger, underskrevet Reichskommissar, om at det er forbudt å ferdes ute mellom kl. 21 og 05. Overtredelse straffeforfølges på det strengeste. Bergenserne har også mistet telefonforbindelsen, uten at noen forklaring er gitt. Politimesteren i Oslo kunngjør også at passersedler til grensesone vest er ugyldige uten godkjent stempel fra politiet. Dette stanser foreløpig all ordinær trafikk til sone vest. (21.06.1941)