Osvald-gruppen lykkes i å tenne på og gjøre stor skade på Møllefoss Bruk, Hen Dampsag og Rud Sag på Ringerike. Disse sagene leverer trelast til Wehrmacht og Luftwaffes flyplass på Eggemoen. (25.05.1944)