Seks menn fra Oslogjengen sprengte i natt tre hullkortmaskiner i firmaet Watson Norsk A/S i Rådhusgata i Oslo. Maskinene var ment å skulle skrive ut innkallinger til tre årsklasser av Arbeidstjenesten. De seks aksjonistene er Andreas Aubert, Gregers Gram, William Houlder, Henrik Henriksen, Birger Rasmussen og Edvard Tallaksen. (19.05.1944)