Årets artianere har fått beskjed fra sine rektorer om at de ikke får gå opp til eksamen artium hvis de holder private eller offentlige fester. De må heller ikke utstyre seg med russemerker og liknende. (22.05.1944)