Det utføres en ny vellykket aksjon, denne gangen mot Arbeidsmobiliseringens kontorer i Akersgata 55 i Oslo. Gunnar Sønsteby og Gregers Gram fra Oslogjengen går inn i bygningen mens Max Manus holder vakt utenfor. Luntene til ti kilo sprengstoff i korridoren blir tent på, deretter varsles personalet som kommer seg ut i tide før kontorene blir sterkt ødelagt. Hensikten er å hindre utskrivning av nordmenn til Arbeidstjenesten og på sikt til militærtjeneste for tyskerne. (19.05.1944)