Et klipp fra NS-avisa Fritt Folk, som handler om meldeplikten for jøder, blir oversendt fra legasjonen i Stockholm til eksilregjeringen i London. På dette tidspunktet er jødiske menn over 15 år arrestert, jøders formuer er beslaglagt og jødiske kvinner er pålagt daglig meldeplikt hos nærmeste politimyndighet. (19.11.1942)