I ly av nattemørket har patruljefartøyet Bodø nærmet seg Jøssingfjorden. For andre gang skal man forsøke å ilandsette en styrke på 30 Linge-karer som skal kapre en fiendtlig konvoi som ligger ved Abelsnes. Fartøyet blir imidlertid anropt med blinksignaler fra en kystvaktstasjon, og kapteinen går ut fra at Bodø har blitt oppdaget. Ilandsetting blir derfor umulig, og Bodø må nok en gang gjøre vendereis. (18.11.1942)