DS Gunda av Farsund/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt nordøst for Durban i Sør-Afrika. Av besetningen er det bare åtte indere som redder seg på en flåte. De øvrige omkommer: Fire nordmenn, en polakk, en svenske og 32 asiatiske mannskaper. (19.11.1942)