Det opplyses om at de som melder seg frivillig til vedhogst vil få samme ekstrarasjoner som vanlige skogsarbeidere samt anledning til å kjøpe en ekstra favn ved. De får også fri reise og lønn under arbeidet. (20.11.1942)