Det skjer stadig ulykker på grunn av blendingsforskriftene. I Risør har to personer i mørket gått utenfor kaien og havnet i sjøen, men heldigvis ble begge reddet. Myndighetene innskjerper nå bestemmelsene om at alle fremspring og hindringer – trapper, rekkverk, trær, hushjørner m.v. – skal merkes tydelig med hvit maling. Unnlatelse av å gjøre dette medfører straffeansvar. (16.11.1942)