DT Arthur W. Sewall av Risør blir torpedert og senket av den tyske ubåten U109 på reise fra Freetown til Trinidad i konvoi. Hele besetningen redder seg i livbåter og blir plukket opp av et gresk skip 10. august. (07.08.1942)

MS Breñas av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U108 på reise fra Maranho til New York. En brasiliansk messegutt omkommer. Kapteinen tas med i ubåten, mens resten av besetningen setter kurs for Britisk Guianna i livbåter. (07.08.1942)

Innenriksdepartementet erklærer Den midlertidige kirkeledelse for å være grunnlovsstridig og erklærer den for å være oppløst. Dette gjør lite inntrykk på Den midlertidige kirkeledelse, og departementet forfølger ikke saken. Menighetslivet kommer til å fungere stort sett som tidligere, med unntak av en del prester som får taleforbud. For øvrig får ikke prestene lenger foreta vigsler, så folk må gå til byfogden for å bli viet – hvoretter mange kommer til kirken for kirkelig velsignelse over ekteskapet. (07.08.1942)

Grammofonplater har blitt en utpreget mangelvare. For å få kjøpt nye plater må gamle innleveres. Et firma i Trondheim gjør oppmerksom på at det bare er norske plater som selges. (07.08.1942)