Bakermester Halvor Lund fra Stange blir arrestert for å ha hjulpet russiske krigsfanger. Han sendes til Grini og blir senere deportert til Tyskland. I mai 1943 dør han i Sachsenhausen. (28.08.1942)

Det kommer melding fra Berlin til lederen for Gestapos norske avdeling for jødesaker, SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner, om at «jødespørsmålet» i Norge skal «undersøkes og løses overensstemmende med det norske regimets ønske». (28.08.1942)

20 jødiske menn fra Falstad blir sendt til leirene Veidal og Badderen i Nord-Troms for å bygge en seks kilometer lang snøoverbygning langs riksveien. Utenom dårlig og hardt vær kommer ikke fangene til å lide i leirene. Dette takket være Røde Kors i Tromsø, som forsyner fangene med blant annet mat og klær. Befolkningen på stedet bidrar også, og fangene får levert pakker fra sine pårørende. (28.08.1942)

Tre menn blir arrestert for pengeutpressing mot en forretningsmann. De har utgitt seg for å være fra statspolitiet og har beskyldt mannen for å ha holdt tilbake varer og solgt varer uten rasjoneringskort. Mannen måtte, under trusler om at hans kone ville bli arrestert og sendt til Tyskland hvis han ikke betalte, punge ut med 2500 kroner. (28.08.1942)