I Oslo og mange andre steder i landet foregår innsamling av håravfall som sendes til en filtfabrikk i Flekkefjord. Det er 250 innsamlingssteder i Oslo. Håravfallet går til flere formål, som til innleggssåler, pakninger, teppeunderlag og stolseter. Etter hvert blir denne typen hårinnsamling systematisert i konsentrasjonsleire i Europa: Avbarbert menneskehår skal blant annet brukes som tetningsmiddel til røranleggene i ubåter. (18.08.1942)