Den svenske konsulen i Stettin melder til det svenske utenriksdepartementet at det foregår massemord i Øst-Europa ved bruk av gass. (20.08.1942)

Osvaldgruppen utfører et likvidasjonsforsøk mot stapolege Hans Eng etter oppdrag fra Milorg og Politigruppa. Forsøket mislykkes. (20.08.1942)

Kompani Linge ilandsetter en våpeninstruktør og radiooperatør fra ubåt i Televik, mellom Flekkefjord og Åna-Sira. Disse skal forsterke «Cheese»-organisasjonen, men blir lite effektive grunnet samarbeidsproblemer mellom norske myndigheter i London/Milorg og britiske myndigheter/SOE. (20.08.1942)

Ministerpresident Quisling undertegner en lov om at det inntil utgangen av 1943 ikke er tillatt å melde seg ut av eller nedlegge verv i næringsorganisasjoner uten at relevant fagdepartement har godtatt dette. Loven er en forberedelse til Quislings planer om å opprette et riksting. (20.08.1942)