Etter at Hitler i et telegram i juli 1941 ga ordre om at alle norske kirkeklokker skulle samles inn og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk, har saken blitt trenert i det lengste av NS-minister Eivind Blehr. Terboven tar nå et nytt initiativ direkte overfor Quisling, som lover rikskommissæren å utlevere klokkene under forutsetning av at øvrige okkuperte land gjør det samme. Men Blehr nekter å gi etter, og etter flere skarpe konfrontasjoner mellom Terboven og Blehr, lar tyskerne saken koke bort i kålen. Alle de norske kirkeklokkene blir dermed reddet. (27.08.1942)