SS-Sturmbannführer Anton Kaindl utnevnes til leirkommandant i Sachsenhausen. Samtidig begynner SS-legen Schmitz å utføre medisinske eksperimenter på fanger. (22.08.1942)

To mann fra basen på Shetland, Per Blystad og Mindor Borge, drar til norskekysten i en 26 fots båt for å rekognosere. De forsvinner sporløst, selv om man vet at de har vært innom Sunnmørskysten. (22.08.1942)

Folk i Lillehammer-distriktet har vært ivrig opptatt med å plukke hyllebær og rognebær, og bøndene kommer nå med hele kjerrelass fulle av slike bær. Det er en fabrikk i byen som kjøper bærene og betaler henholdsvis 50 og 40 øre per kilo. En dagsfortjeneste på 50 kroner er vanlig. (22.08.1942)

Silkestrømper er noe man ikke får tak i hver dag, og utenfor en butikk i Steinkjer som har kunngjort salg av dette, oppstår det en lang kø av kvinner. To kvinner når samtidig frem til disken og får tak i ett par. Ingen av dem vil slippe, og det ender med at de sliter strømpene tvers over. (22.08.1942)

Mange av de flere hundre lærerne som har hatt en hard arbeidssommer i Kirkenes, med dårlig mat og elendige boforhold, har blitt syke. Enkelte av dem har nådd grensen for hva de kan tåle. Nå i august får lærerne beskjed om at de kan bli frigitt og sendt sørover på én betingelse: De må undertegne nedenforstående erklæring. For lærerne er det klart at de står ved en skillevei: Ikke bare de syke, men alle må bestemme seg for hva de skal gjøre. Splittelse må for enhver pris unngås. Det ender med at alle lærere blir enige om å undertegne erklæringen, fordi en vinter i Kirkenes under slike forhold vil bety slutten for mange av dem. Kampen ser dessuten ut til å være vunnet: De har fått høre rykter om at Quislings rikstingsplaner faller i fisk. Dermed ønsker de å fortsette kampen mot nazifiseringen når de igjen står i klasserommet.

(22.08.1942)