DT Malmanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U130 på reise fra Trinidad til Point Noire. 30 mann klarer seg i livbåter, mens to mann omkommer. Kapteinen og førstemaskinisten blir tatt til fange. (09.08.1942)