John Otto Gustavson fra Stavanger, som ble tvangsutskrevet av tyskerne til å gjøre tjeneste som matros på DS Karmøy, drukner når han forsøker å komme seg til Sverige. Når skipet passerer svenskekysten hopper han over bord og legger på svøm, men får dødbringende krampe under den anstrengende svømmeturen. (06.08.1942)

I en del byer har forsyningsmyndighetene utstedt spesielle legitimasjonsbevis for gravide kvinner som kan brukes som «køkort» i butikkene. Dermed spares de for anstrengelsen ved å stå i kø for å få kjøpt nødvendige matvarer. Ordningen vekker kritikk fordi noen av husmødrene utnytter ordningen til å kjøpe varer for slektninger og venner og på den måten sikre seg store kvanta av knappe varer, som for eksempel grønnsaker. (06.08.1942)