Slagskipet Tirpitz har forlatt Fættenfjorden innerst i Trondheimsfjorden og stasjoneres ved tyskernes marinebase i Bogen i Ofoten for å utgjøre en større trussel mot allierte konvoier. Her skal skipet bli liggende til langt uti oktober. Jack Holmlund avbildes i en fraktebåt i Bogen med Tirpitz i bakgrunnen. (02.08.1942)

Bærplukking er for folk flest et vesentlig tilskudd til kostholdet. Norges Bærlag har fått reservert et parti spisesjokolade som skal deles ut til bærplukkere. De som plukker og leverer minst 25 kilo bær til godkjente mottakere, får anledning til å kjøpe to plater spisesjokolade, hver på 40 gram. I Telemark blir det utdelt pengepremier fra 25 kroner og nedover til de beste plukkerne blant skoleelevene. Men bærplukkingen er på den annen side strengt regulert. Det er, som i fjor, strengt forbudt å plukke kart, og ingen har lov til å begynne å plukke før den fastsatte dagen for de ulike bærslagene. Politi og lensmenn har fått streng beskjed om å slå ned på kart-plukkere. Mange blir knepet og bøtelagt. Profesjonelle bærplukkere kan bare levere til godkjente mottakere, mens detaljister bare kan selge til forbrukere innen sitt omsetningsdistrikt. Til hver forbruker kan man selge inntil to kilo bær av hvert slag. De fleste plukker dog til eget behov, så det er svært lite bær som kommer på markedet. (02.08.1942)