Bertel Bruun, som har vært i fronttjeneste for Waffen SS, oppnådd grad som Obersturmführer og blitt dekorert med Jernkorset, organiserer og bygger ut Hirdmarinen over hele landet. Han forhandler også kontinuerlig med tyske myndigheter for at norske frivillige skal få gjøre tjeneste i den tyske krigsmarinen. I alt mellom 400 og 500 nordmenn kommer til å gjøre tjeneste i Kriegsmarine. (27.08.1942)

Partisan Osvald Harjo har siden i fjor høst betjent en Pasvik-basert norsk-sovjetisk etterretningsgruppe med radiosender, som rapporterer om tyske militære etterretninger fra hele Finnmark. Han har nå blitt arrestert av Gestapo, og han fengsles og tortureres i Kirkenes. (27.08.1942)

Etter at Hitler i et telegram i juli 1941 ga ordre om at alle norske kirkeklokker skulle samles inn og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk, har saken blitt trenert i det lengste av NS-minister Eivind Blehr. Terboven tar nå et nytt initiativ direkte overfor Quisling, som lover rikskommissæren å utlevere klokkene under forutsetning av at øvrige okkuperte land gjør det samme. Men Blehr nekter å gi etter, og etter flere skarpe konfrontasjoner mellom Terboven og Blehr, lar tyskerne saken koke bort i kålen. Alle de norske kirkeklokkene blir dermed reddet. (27.08.1942)