DT Mirlo av Tønsberg blir torpedert og senket av den tyske ubåten U130 på reise fra Curacao til Freetown med 10 300 tonn olje om bord. Hele besetningen på 37 mann overlever i tre livbåter og blir plukket opp av de britiske skipene HMS Banff, HMS Boreas og HMS Canna en ukes tid etter. (11.08.1942)

På et møte hos Hitler i Berlin blir situasjonen i Norge diskutert, med rikskommissær Terboven til stede. Hitler er mildt sagt rasende. Han har ønsket seg ro i Norge; en alliert invasjon er kanskje like om hjørnet, og med den opprørsstemning som hersker i landet, kan det ende i katastrofe, mener han. Den norske hjemmefront blir mer og mer sammensveiset. Motstanden mot NS og tyskerne er kompakt. Hitler gir Terboven klar beskjed om å få Quisling til å avholde seg fra solospill. Terboven, som hele tiden har toet sine hender og lagt all skyld for fadesene med lærere og prester på Quisling alene, får nå beskjed om å gripe aktivt inn for å hindre flere feilslåtte tiltak fra NS. (11.08.1942)