MS Bronxville av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Liverpool. All 39 om bord reddes. (31.08.1942)