MS Bronxville av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Liverpool. All 39 om bord reddes. (31.08.1942)

Skogsarbeider Kåre Hersjøen fra Stange blir arrestert for å ha hjulpet russiske flyktninger. Han overføres til Grini, deretter til Sachsenhausen hvor han dør i juni 1943. (31.08.1942)

En difteri-epidemi bryter ut i Trondheim. Det gjennomføres tvungen vaksinering av skolebarn i Trondheim og Strinda. (31.08.1942)